Postavljanje zdravih granica kod deteta kroz blago i dosledno roditeljstvo

Kako naći sredinu između strogosti i popustljivost, tj kako biti u isto vreme blag i dosledan roditelj;
Koji su komunikacioni alati koji će vam pomoći da pošaljete poruku detetu koje su granice, ali i da je bez obzira na sve dete prihvaćeno;
Korišćenje prirodnih i logičkih posledica kao načina kako deca uče granice.

To su samo neke od tema o kojima smo pričali na vebinaru koji je organizovao Centar za mame, a održala ga je Nikolina Milosavljević, psihološkinja, savetnica za roditelje i osnivačica centra za edukaciju i savetovanje roditelja „Racionalno i pozitivno roditeljstvo. Više o Nikolini i njenom radu dostupno je na http://www.nikolinamil.com/

Postavljanje zdravih granica kod deteta kroz blago i dosledno roditeljstvo
8, Dec 2017 u 21:00h